Trường Đại học Tài chính - Quản trị kinh doanh (UFBA)

Trường Đại học Tài chính - Quản trị kinh doanh (UFBA)

Lĩnh vực hoạt động: Cơ quan nhà nước-chính phủ , Công ty - tập đoàn nhà nước , Giáo dục - xã hội - phi chính phủ

Khu vực: Hưng Yên

Giới thiệu:

Trong dự án này Sao Kim thực hiện thiết kế thương hiệu cho Trường Đại học Tài chính - Quản trị kinh doanh (UFBA). UFBA vốn là cơ sở giáo dục đại học công lập trực thuộc Bộ Tài chính. Trường có lịch sử hình thành và phát triển 45 năm trong đào tạo chuyên môn về tài chính và kế toán. Thông tin chi tiết có thể tham khảo trên website của UFBA: http://www.tcqtkd.edu.vn

Dự án hợp tác cùng Sao Kim:

(1)/ UFBA


Các khách hàng cùng ngành nghề

Cơ quan nhà nước-chính phủ , Công ty - tập đoàn nhà nước , Giáo dục - xã hội - phi chính phủ

Xem thêm (91)

Các khách hàng cùng khu vực

Hưng Yên

Khách hàng nói về chúng tôi

Hơn 3000+ khách hàng sử dụng dịch vụ của Sao Kim
Sẵn sàng khởi tạo dự án của bạn?