HỢP TÁC XÃ BẮC NAM

HỢP TÁC XÃ BẮC NAM

Lĩnh vực hoạt động: Đầu tư - Bất động sản

Khu vực: Hà Nội

Giới thiệu:

Hợp tác xã bắc nam hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh cho thuê văn phòng, bất động sản.

Dự án hợp tác cùng Sao Kim:

(1)/ HTX BẮC NAM


Các khách hàng cùng ngành nghề

Đầu tư - Bất động sản

Xem thêm (82)

Các khách hàng cùng khu vực

Hà Nội

Xem thêm (442)

Khách hàng nói về chúng tôi

Hơn 3000+ khách hàng sử dụng dịch vụ của Sao Kim
Sẵn sàng khởi tạo dự án của bạn?