Công ty Cổ phần đầu tư giáo dục Quốc Tế Mỹ (AIC Education)

Công ty Cổ phần đầu tư giáo dục Quốc Tế Mỹ (AIC Education)

Lĩnh vực hoạt động: Giáo dục - xã hội - phi chính phủ

Khu vực: TP HCM

Giới thiệu:

Công ty hoạt động trên lĩnh vực giáo dục và đào tạo.

Dự án hợp tác cùng Sao Kim:

(1)/ AIC giáo dục


Các khách hàng cùng ngành nghề

Giáo dục - xã hội - phi chính phủ

Xem thêm (30)

Các khách hàng cùng khu vực

TP HCM

Xem thêm (362)

Khách hàng nói về chúng tôi

Hơn 3000+ khách hàng sử dụng dịch vụ của Sao Kim
Sẵn sàng khởi tạo dự án của bạn?