Coca-Cola SE Asia Inc.

Coca-Cola SE Asia Inc.

Lĩnh vực hoạt động: Thực phẩm - Đồ uống , Tổ chức nước ngoài

Khu vực: Quốc tế , TP HCM

Giới thiệu:

Dự án hợp tác cùng Sao Kim:

Các khách hàng cùng ngành nghề

Thực phẩm - Đồ uống , Tổ chức nước ngoài

Xem thêm (130)

Các khách hàng cùng khu vực

Quốc tế , TP HCM

Xem thêm (368)

Khách hàng nói về chúng tôi

Hơn 3000+ khách hàng sử dụng dịch vụ của Sao Kim
Sẵn sàng khởi tạo dự án của bạn?