TỔNG CÔNG TY BẢO HIỂM DẦU KHÍ (PVI) 2547

p span style"fontsize: 12pt; lineheight: 130%; fontfamily: Times New Roman,serif;"span style"fontsize: 12pt; lineheight: 130%; fontfamily: Times New Roman,serif;"font face"Arial" size"2"Tổng cocirc;ng ty cổ phần Bảo hiểm Dầu khiacute; Việt Nam PVI thagrave;nh viecirc;n Tập đoagrave;n Dầu khiacute; Quốc gia Việt Nam, được thagrave;nh lập năm 1996. Sau hơn 12 năm hoạt động, PVI đatilde; coacute; những bước phaacute;t triển vượt bậc, với vốn điều lệ 1.035 tỷ đồng, doanh thu năm 2008 đạt 2.694 tỷ đồng, hiện đứng thứ hai về thị phần thị trường bảo hiểm phi nhacirc;n thọ vagrave; tiếp tục giữ vững vị triacute; đứng đầu lĩnh vực bảo hiểm cocirc;ng nghiệp trong nước./font/span/span/p p Thiết kế baacute;o caacute;o thường niecirc;n Tổng cocirc;ng ty bảo hiểm dầu khiacute; PVI/p

TỔNG CÔNG TY BẢO HIỂM DẦU KHÍ (PVI) -

TỔNG CÔNG TY BẢO HIỂM DẦU KHÍ (PVI) -

TỔNG CÔNG TY BẢO HIỂM DẦU KHÍ (PVI) -

Chia sẻ dự án này

Khách hàng nói về chúng tôi

Hơn 3000+ khách hàng sử dụng dịch vụ của Sao Kim
Sẵn sàng khởi tạo dự án của bạn?