COOGIN 12136

Thiết kế thương hiệu cho trà xanh đóng chai

Tương tự như trong dự án sáng tạo thương hiệu nước tinh khiết AHWA, trong dự án này Sao Kim được đối tác VIBECO (Công ty CP Bia Rượu Việt Trì) mời thực hiện việc sáng tạo thương hiệu cho sản phẩm mới - trà xanh đóng chai.

Công việc bắt đầu bằng việc tìm kiếm một cái tên hấp dẫn và phù hợp với định vị thương hiệu của sản phẩm. Tiếp theo đó việc thiết kế bao bì, nhãn mác được xem xét một cách tỉ mỉ, với các tiêu chí khắt khe. Và cuối cùng hệ thống nhận diện thương hiệu được sáng tạo để đảm bảo việc truyền thông tiếp thị cho sản phẩm mới được tiến hành đồng bộ, nhất quán tại mọi điểm tiếp xúc.

 

COOGIN - Thiết kế thương hiệu cho trà xanh đóng chai

COOGIN - Thiết kế thương hiệu cho trà xanh đóng chai

COOGIN - Thiết kế thương hiệu cho trà xanh đóng chai

COOGIN - Thiết kế thương hiệu cho trà xanh đóng chai

COOGIN - Thiết kế thương hiệu cho trà xanh đóng chai

COOGIN - Thiết kế thương hiệu cho trà xanh đóng chai

COOGIN - Thiết kế thương hiệu cho trà xanh đóng chai

COOGIN - Thiết kế thương hiệu cho trà xanh đóng chai

COOGIN - Thiết kế thương hiệu cho trà xanh đóng chai

COOGIN - Thiết kế thương hiệu cho trà xanh đóng chai

COOGIN - Thiết kế thương hiệu cho trà xanh đóng chai

COOGIN - Thiết kế thương hiệu cho trà xanh đóng chai

COOGIN - Thiết kế thương hiệu cho trà xanh đóng chai

COOGIN - Thiết kế thương hiệu cho trà xanh đóng chai

COOGIN - Thiết kế thương hiệu cho trà xanh đóng chai

COOGIN - Thiết kế thương hiệu cho trà xanh đóng chai

COOGIN - Thiết kế thương hiệu cho trà xanh đóng chai

COOGIN - Thiết kế thương hiệu cho trà xanh đóng chai

COOGIN - Thiết kế thương hiệu cho trà xanh đóng chai

Chia sẻ dự án này

Khách hàng nói về chúng tôi

Hơn 3000+ khách hàng sử dụng dịch vụ của Sao Kim
Sẵn sàng khởi tạo dự án của bạn?