CHÂN MÂY LĂNG CÔ 1108

Thiết kế profile khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô

Tổng quan dự án

Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô được sở hữu một vị trí được xem là thuận lợi bậc nhất hướng ra biển Đông của EWEC, GMS. Khu kinh tế nằm ở tâm điểm của 2 trung tâm kinh tế, trung tâm đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao của Việt Nam là TP. Đà Nẵng, TP. Huế và 2 sân bay quốc tế lớn trong khu vực.

Thách thức

Với mong muốn Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô sẽ là đích đến của các nhà đầu tư uy tín để cùng tham gia khai thác tối đa lợi ích của chuỗi giá trị toàn cầu, Ban quản lý Khu kinh tế cần xây dựng một cuốn profile để đáp ứng nhu cầu tìm hiểu thông tin và là cầu nối giữa các nhà đầu tư, các tổ chức và cá nhân với mình.

Giải pháp và kết quả

Dự án thiết kế profile khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô được đội ngũ sáng tạo của Sao Kim thực hiện, bao gồm việc biên soạn và biên tập nội dung, chụp hình, thiết kế chỉnh sửa hình ảnh và in ấn profile. Sao Kim hân hạnh đóng góp cho sự phát triển và thành công của Khu kinh tế trọng điểm miền Trung - Chân Mây Lăng Cô.

CHÂN MÂY LĂNG CÔ - Thiết kế profile khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô

CHÂN MÂY LĂNG CÔ - Thiết kế profile khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô

CHÂN MÂY LĂNG CÔ - Thiết kế profile khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô

CHÂN MÂY LĂNG CÔ - Thiết kế profile khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô

Chia sẻ dự án này

Khách hàng nói về chúng tôi

Hơn 3000+ khách hàng sử dụng dịch vụ của Sao Kim
Sẵn sàng khởi tạo dự án của bạn?