5F Capital 1352

Thiết kế logo và hệ thống nhận diện thương hiệu cho công ty đầu tư - bất động sản 5F Capital

Tổng quan dự án

5F Capital là một doanh nghiệp kinh doanh trong nhiều lĩnh vực và có định hướng phát triển đa ngành bền vững, do đó việc xây dựng và củng cố thương hiệu trở thành một yêu cầu cấp thiết đối với Công ty trong giai đoạn phát triển sắp tới.

Để thực hiện mục tiêu trở thành đối tác uy tín trên thị trường trong nước và quốc tế, công ty 5F Capital đã liên hệ với các chuyên gia của Sao Kim để được tư vấn xây dựng một hình ảnh thương hiệu chuyên nghiệp và tạo ấn tượng sâu sắc trong tâm trí khách hàng.

Trong dự án này, Sao Kim đã tư vấn và thiết kế logo cùng hệ thống nhận diện thương hiệu và các ấn phẩm quảng cáo cho 5F Capital, tạo nên sự đồng bộ và nhất quán trên mọi phương diện của công ty 5F Capital.

5F Capital - Thiết kế logo và hệ thống nhận diện thương hiệu cho công ty đầu tư - bất động sản 5F Capital

5F Capital - Thiết kế logo và hệ thống nhận diện thương hiệu cho công ty đầu tư - bất động sản 5F Capital

5F Capital - Thiết kế logo và hệ thống nhận diện thương hiệu cho công ty đầu tư - bất động sản 5F Capital

5F Capital - Thiết kế logo và hệ thống nhận diện thương hiệu cho công ty đầu tư - bất động sản 5F Capital

5F Capital - Thiết kế logo và hệ thống nhận diện thương hiệu cho công ty đầu tư - bất động sản 5F Capital

5F Capital - Thiết kế logo và hệ thống nhận diện thương hiệu cho công ty đầu tư - bất động sản 5F Capital

5F Capital - Thiết kế logo và hệ thống nhận diện thương hiệu cho công ty đầu tư - bất động sản 5F Capital

Chia sẻ dự án này

Khách hàng nói về chúng tôi

Hơn 3000+ khách hàng sử dụng dịch vụ của Sao Kim
Sẵn sàng khởi tạo dự án của bạn?