NAFACO 3780

Thiết kế logo sáng tạo thương hiệu ngành dược phẩm

Thách thức:  Dược Quốc Gia gặp khó khăn trong việc sử dụng cái tên – vốn là một tên mô tả chung chung và không thể trở thành nhãn hiệu hàng hóa được bảo hộ. Chúng tôi nhận trách nhiệm tái định vị thương hiệu, thay đổi tên công ty, tên thương hiệu phù hợp với chiến lược kinh doanh của khách hàng.

Giải pháp:  Chúng tôi thành công trong việc sáng tạo phương án tên thương hiệu NAFACO cho Công ty CP DP Quốc Gia. Thành công của dự án một mặt giúp khách hàng không phải thay đổi tên thương mại sẵn có, mặt khác tạo ra một thương hiệu hấp dẫn và hiệu quả sử dụng trong truyền thông. Tiếp theo đó Sao Kim giúp triển khai nhận diện thương hiệu đồng bộ và nhất quán cho các hoạt động truyền thông của NAFACO.

 

NAFACO - Thiết kế logo sáng tạo thương hiệu ngành dược phẩm

NAFACO - Thiết kế logo sáng tạo thương hiệu ngành dược phẩm

Chia sẻ dự án này

Khách hàng nói về chúng tôi

Hơn 3000+ khách hàng sử dụng dịch vụ của Sao Kim
Sẵn sàng khởi tạo dự án của bạn?