URAI PHANICH 1902

Thiết kế bao bì nhãn mác sản phẩm sơn ATM - LOBSTER

Trong dự án này Sao Kim thực hiện việc tái thiết kế thương hiệu cho sản phẩm sơn ATM - LOBSTER của Công ty URAI PHANICH VIET NAM. Nhãn mác bao bì sản phẩm ATM - LOBSTER được đổi mới một cách sống động, bắt mắt và phản ánh đúng giá trị của sản phẩm hơn giúp tăng cường khả năng thâm nhập và chiếm lĩnh thị trường.

URAI PHANICH - Thiết kế bao bì nhãn mác sản phẩm sơn  ATM - LOBSTER

URAI PHANICH - Thiết kế bao bì nhãn mác sản phẩm sơn  ATM - LOBSTER

URAI PHANICH - Thiết kế bao bì nhãn mác sản phẩm sơn  ATM - LOBSTER

URAI PHANICH - Thiết kế bao bì nhãn mác sản phẩm sơn  ATM - LOBSTER

Chia sẻ dự án này

Khách hàng nói về chúng tôi

Hơn 3000+ khách hàng sử dụng dịch vụ của Sao Kim
Sẵn sàng khởi tạo dự án của bạn?