VIỆN BẠCH MAI (3026)

Thiết kế ấn phẩm cho bệnh viện Bạch Mai

Khách hàng: Bệnh viện Bạch Mai

Khu vực: Hà Nội

Lĩnh vực

Bệnh viện Bạch Mai là một trong những bệnh viện TW có quy mô lớn nhất trong cả nước với 1400 giường bệnh với tổng số CBCC là 2000 (bao gồm 1800 thuộc biên chế và hợp đồng của Bệnh viện và 200 CBCC Trường Đại học Y Hà Nội thường xuyên công tác tại Bệnh viện). Với chiều dày lịch sử từ đầu thế kỷ 20 tới nay.

Dịch vụ Sao Kim cung cấp: Thiết kế brochure, profile, flyer, tờ gấp giới thiệu về bệnh viện, các trung tâm, viện nghiên cứu ...

Dịch vụ cung cấp:

 


BẠN THÍCH DỰ ÁN NÀY?
HÃY CHO CHÚNG TÔI BIẾT YÊU CẦU CỦA BẠN GỬI YÊU CẦU